Odkazy

 • Badatelna
  Najdete zde výsledky amatérského bádání z oblasti vojenské historie a techniky, technických památek a historických komunikací u nás i v zahraničí. (detail)
 • Bunkry.cz
  Stránky s informacemi o tvrzi Stachelberg a Bouda, srubu T-S 26, pancéřových prvcích, s aktuálním stavem literatury, seznamem pevnostních muzeí, fotogalerií TO i LO. Literaturu si můžete objednat i na dobírku. Za to, že se Láďa drží tolik let a do provozu vlastní domény musel taky věnovat nějaký ten peníz, dostává jeho stránka jako jedna z mála pět bodů. (detail)
 • Bunkříky
  První bunkrologické stránky, jejichž autorkou je žena, Eva - Sluníčko. Škoda, že první bunkrolog - webmaster nebyl Adam... (detail)
 • Cesty za čs. opevněním
  Stránky o cestách za čs. opevněním, fotogalerie kabelových objektů, TO, LO, objektů zvláštního zařízení (detail)
 • Čs. opevnění
  Internetový projekt, na kterém jsem se podílel a který usnul už během roku 2001. Přesto obsahuje mnoho zajímavých informací. (detail)
 • Čs. opevnění
  Jedna z řady školních prací - ukazuje alespoň, jaké je nadšení na cvičišti. Ale za to my tady na bojišti Internetu... Mám ještě trochu podezření na kopírování informací, ale jedná se o školní práci a rešerši, tak budiž - ale ta grafika! (detail)
 • Databáze vojenských objektů
  Databáze a popisy opuštěných vojenských objektů v ČR. (detail)
 • Dělostřelecká tvrz Adam
  Velice zajímavé a poutavé stránky tvrze, která je v současné době využívána armádou. (detail)
 • Dělostřelecká tvrz Smolkov
  Petr Kovář, student Přírodovědecké fakulty UK a autor stránek o tvrzi Adam, se opět zhostil tvorby webu s jistou grácií. Vznikl již druhý a opět vydařený soubor stránek. (detail)
 • Fortifikace.net
  Poválečná opevnění v Československu, vojenské prostory spjaté s působení ČSLA i Sovětské armády, historická, vojenská a průmyslová podzemí či technické památky - to je jen hrubý nástin tématického horizontu serveru Fortifikace.net (detail)
 • LO v Lužických horách
  Jaroslav Beneš stojí za další zdařilou stránkou. V obsáhlé studii se zabývá převážně lehkým opevněním vz. 37, ale kvalitně je i popisována politická situace, která stavbu opevnění zapříčinila. Ze známosti dávám čtyři, protože vím, že jinak bych si tu grafiku musel udělat sám. (detail)
 • Mladoboleslavští bunkrologové
  Stránka rozhodně nemapuje činnost všech bunkrologů z Mladé Boleslavi, ale naopak mapuje činnost jen tří bunkrologů z Mladé Boleslavi, jejichž úhel pohledu se soustředí na lehké opevnění. Za letitý spánek ale pouze dva body. (detail)
 • Opevneni.cz
  Najít objekty (projekt zahrnuje TO, LO, ale také kabelové studny apod.) v terénu je často problém. V poslední době se rozmáhá používání navigačních přístrojů GPS. Proto se autoři opevneni.cz rozhodli sestavit databázi souřadnic TO. Pravidelná aktualizace, diskuse, použití interaktivních technologií webu (včetně vkládání komentáře, map atd.) velice praktické řešení seznamu TO, o nějž se snažilo mnoho autorů před nimi, ale teprve zde je vše dovedeno k dokonalosti, proto mají taky pět bodů. Zapojte se do projektu také vy svým postřehem! (detail)
 • Ropiky.net
  V poslední době se ke slovu na českém bunkrologickém Internetu dostávají i řopíkáři! Tedy fandové a ve většině pak fundovaní odborníci, kteří prolézají lehké objekty. Zde Vám nabízím odkaz na stránku, která je na řopíky (lehké objekty vz. 37) přímo zaměřena. Stránka je včetně diskuse o LO. Vše pečlivě zpracováno, s pravidelnou aktualizací, dostává pět! (detail)
 • Řopíky v Podkrušnohoří
  Úseky kolem Rtyně nad Bílinou a úseky 02 a 03 v mírném nástinu. U některých fotografie. Bohužel grafika pokulhává, a tak to bude za dva. (detail)
 • Stránky Marka Stránského
  Jedná se o obecný přehled, seznam odborné literatury, lidí na internetu majících s fortifikační problematikou něco společného. Dále hlavně úplný seznam literatury, která vyšla o opevnění. (detail)
 • Vltavská čára
  Velice dobré, ale hlavně z praxe jsou stránky o čs. opevnění, které se zabývají i samotnými úseky opevnění a jejich stavem dnes. Je zde rozebrán hlavně úsek Vltavské čáry . Informace o muzeích ve Smečně a Veselce. Ač to celé trochu usnulo, stále je to nabito sentimentalitou prvních bunkrologických webů. (detail)
 • Železnice a opevnění
  Online magazín o aktuálním dění na železnici. Novinky, články, reportáže z cest a tipy na cesty, jízdní řády, řazení vlaků, simulátory železnice, diskuzní fórum, fotogalerie... ale v kategorii vojenství také železnice a opevnění. (detail)